• Uniunea Europeana
  • Guvernul Romaniei
  • Programul Operational Regional
  • Fonduri Europene
Uniunea Europeana
Guvernul Romaniei
Programul Operational Regional
Fonduri Europene

Proiect POR 2014 - 2020

Titlul proiectului

EXTINDEREA CAPACITĂȚILOR AVANSATE DE PRODUCȚIE ÎN CADRUL BIROEXPERT COMPANY SRL”

 

S.C. Biroexpert Company SRL, cu sediul în Str. Țesătorului, nr. 20A, Municipiul Ploieşti, jud. Prahova, România, a implementat proiectul cu titlul " Extinderea capacităților avansate de producție în cadrul Biroexpert Company SRL ", Cod SMIS 138595, ctr. Finanțare nr. 7518/29.12.2021, la sediul destinat producţiei, situat în Str. Țesătorului, nr. 20A, Municipiul Ploieşti, jud. Prahova, România, prin intermediul unei finanțări nerambursabile acordate prin Programul Operațional Regional 2014 - 2020, Axa prioritară 2: ”Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiţii 2.2 : “Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor”.

Perioada de implementare a proiectului a fost de 33 luni, respectiv de la 01.04.2020 și până la 31.12.2022.

Valoarea totală a proiectului a fost de 2.136.528,76 Lei din care 1.507.660,80 Lei reprezintă finanțarea nerambursabilă, din care finanțată din Fondul European pentru Dezvoltare Regională 1.281.511,68 lei și Bugetul Național 226.149,12 lei.

Obiectivul general al proiectului este "extinderea capacităţilor avansate de producţie în domeniul fabricării mobilei pentru bucătării în vederea unei dezvoltări durabile a BIROEXPERT COMPANY SRL, respectând principiile dezvoltări durabile, care sunt în concordanţă directă cu direcţiile majore ale Programului Operaţional Regional 2014-2020”.

Obiectivele specifice ale proiectului: Consolidarea capacităţii de producţie a Biroexpert Company SRL; achiziţionarea de echipamente noi, de ultimă generaţie şi „prietenoase” cu mediul; bunuri si servicii achizitionate conform contractului de finantare.

Rezultatele proiectului: crearea unui nou loc de muncă prin angajarea unei persoane provenită din rândul categoriilor defavorizate; achiziţionarea unor echipamente care înglobează cea mai nouă tehnologie; extinderea capacităţilor avansate de producţie în domeniul fabricării mobilei pentru bucătării în vederea unei dezvoltări durabile a BIROEXPERT COMPANY SRL.

Impactul investiției la nivelul localității/regiunii - Realizarea investiţiei va avea următoarele efecte benefice asupra economiei locale: va contribui la diminuarea şomajului prin faptul că prin implementarea proiectului s-a creat un nou loc de muncă din categorie defavorizata; s-au achizitionat echipamente care inglobeaza cea mai nouă tehnologie ce corespund nevoii de dezvoltare durabilă; dezvoltarea societăţii va constitui o sursă sigură şi în creştere de venituri pentru Bugetul de Stat, Bugetul Local și pentru Bugetul Asigurărilor de Sănătate şi şomaj.

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invitam să vizitați www.fonduri-ue.ro


Investim în viitorul tău!
Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

__
Contact

SC BIROEXPERT COMPANY SRL
Strada Țesătorilor 19A, Ploiești, Prahova
Email: vanzari@biroexpert.ro

Telefon:
0726 191 097  0723 518 235

CUI: RO18566348

Nr. Regcom: J29/802/2006

facebook.com/geamPersonalizat